Dragon Ball Super Season 1 Episode 33 : Behold, Universe 6! This is Super Saiyan Goku! Full Episode

flygrain.com
0:00:00 / 1:24:30

Dragon Ball Super
First Air Date:2016-02-28
Season Number:1
Genres : Animation, Mystery, Action & Adventure, Comedy,
Storyline :
It's Goku versus Botamo! After Goku's victory, he faces Frost, Universe 6's version of Frieza. Who wins the match...?
Casts : Toshio Furukawa, Mayumi Tanaka, Hiromi Tsuru, Kozo Shioya, Naoko Watanabe, Ryou Horikawa, Takeshi Kusao, Yuuko Minaguchi, Masako Nozawa, Aya Hirano, Eiko Yamada, Ryusei Nakao,